Slideshow Image 2Slideshow Image 3Slideshow Image 4
Osnovni podaci o društvu


Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje (HDON) je dragovoljna strukovna udruga. Predstavlja hrvatsku nezavisnu i neprofitnu Udrugu znanstvenika i stručnjaka zainteresiranih za problematiku ili radeći na problematici vezanoj za odvodnju i navodnjavanje u svim aspektima.

Ciljevi i djelatnosti HDON jesu:

-    promocija i unapređenje znanstvene i praktične aktivnosti koje se odnose na odvodnju, navodnjavanje i zaštitu od poplava uvažavajući holistički i multidisciplinarni pristup u planiranju vodnogospodarskih sustava, koji su uveliko ključ za postizanje održivog razvitka;
-    poticanje učinkovitog doprinosa rješavanju problema odvodnje, navodnjavanja i obrane od poplava od strane članova HDON kao i zalaganje da se te djelatnosti, a posebno navodnjavanje razvijaju u skladu s postojećim stanjem i sadašnjim trenutkom u svijetu;
-    osiguranje foruma za razmjenu informacija između znanstvenika i praktičara kao i svih onih članova HDON koji se bave problemima odvodnje i navodnjavanja u najširem smislu. Ovaj forum djeluje kako unutar granica Republike Hrvatske, tako i kroz suradnju s drugim domaćim i inozemnim stručnjacima i institucijama;
-    pomaganje članovima HDON da se upoznaju s najsuvremenijim zbivanjima na području odvodnje i navodnjavanja i srodnih disciplina u svijetu. Prenošenje svjetskih znanja i kontinuirano obrazovanje stručnjaka - članova HDON za buduće izazove i mogućnost struke;
-    planiranje strateških aktivnosti HDON i ostvarivanje planova djelovanja Udruge;
-    organiziranje znanstvenih i stručnih skupova iz područja zaštite od poplavnih voda te odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta;
-    publiciranje izvješća, biltena, knjiga, publikacija sa skupova, monografija i ostalih pisanih materijala;
-    organizacija i provođenje kontinuirane edukacije u svezi s odvodnjom, navodnjavanjem i obranom od poplava;
-    davanje stručnih savjeta na zahtjev ministarstva, institucija, poduzeća i osoba koje se obrate HDON;
-    suradnja s drugim domaćim i međunarodnim organizacijama - strukovnim udrugama čiji su ciljevi slični ili se nadovezuju ili prethode ciljevima HDON;
-    organizacija tehničkih i regionalnih povjerenstava, sekcija ili odbora koje će na pogodan način provoditi planove i ostvarivati ciljeve HDON;
-    druge aktivnosti koje su u izravnoj svezi s ciljevima HDON kao i onima koji mogu proizaći u bližoj ili daljoj budućnosti, a koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

OSNOVNI PODACI O USTROJSTVU HDON

Tijela HDON-a jesu:  

Skupština HDON-a, svi članovi
Glavni odbor HDON-a, (15 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine)
Predsjednik HDON-a, ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Glavnog odbora te zastupa i odgovara za zakonitost rada HDON-a
Nadzorni odbor, (3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine)

ČLANOVI GLAVNOG ODBORA HDON-a od 2014. do 2018. g.

Dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ. 
Anita Brajković, dipl. ing. građ.
Marinko Galiot, dipl. ing. građ. 
Berislav Glavaš, dipl. ing. kult. tehn.
Dr. sc. Danko Holjević, dipl. ing. građ., predsjednik
Joško Erceg, dipl. ing. građ.
Elizabeta Kos, dipl. ing. agr.
Dražen Kurečić, dipl. ing. agr.
Luka Jelić, dipl. ing. građ.
Dr.sc. Marko Josipović, dipl. ing. agr.
Prof.dr.sc. Dragutin Petošić, dipl. ing. agr.
Prof. dr. sc. Davor Romić, dipl. ing. agr., zamjenik predsjednika
Diana Šustić, dipl. ing. građ., tajnica
Prof. dr. sc. Lidija Tadić, dipl. ing. građ.
Marija Vizner, dipl. ing. građ.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA HDON-a od 2014. do 2018. g. 

Dr. sc. Marijan Babić, dipl. ing. građ.
Ivan Cerovac, dipl. ing. građ.
Prof. dr. sc. Jasna Šoštarić, dipl. ing. polj.

POČASNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA HDON-a 

Prof. dr. sc. Josip Marušić, dipl. ing. građ. 
Prof. dr. sc. Franjo Tomić, dipl. ing. agr. Tajnica HDON-a:
Diana Šustić

Hidroing d.o.o. Osijek
Koturaška cesta 71
10000 Zagreb

tel:+385 (0)1 6331-893
e-mail:dianas@hdon.hr